โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ณ อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน

_____ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาศิลปกรรมลุ่มน้ำฝาง และอำเภอฝาง ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนโดยใช้ศิลปะเป็นฐาน ณ อาคารจักรพรรดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22 -23 มิถุนายน 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ อำเภอ ฝาง ไชยปราการ แม่อาย เวียงแหง เชียงดาว จำนวน 580 คน
_____การจัดโครงการในครั้งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมบูรณาการด้วยการลงมือปฏิบัติจริง สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากหลากหลายเทคนิค เป็นการพัฒนาและยกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *