บุคคลากรสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา บุคคลากรสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วม กิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานและนำกล่าวคำปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่องและที่ยั่งยืน ภายในงานมีนิทรรศการที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต การมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระดับดี (A) รวมถึงกิจกรรมการป้องกันทุจริตในองค์กร กิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึก และการเสนอแผนการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *