กองทุน 10 บาท ลงพื้นที่ตรวจสอบ พิจารณาคำขอ ผู้ขอรับทุน ประเภท ทุนสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ สถานประกอบการที่สนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2563

……วันที่

Read more

ประมวลภาพการมอบเงินช่วยเหลือ ใน “โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่”

🙏🙏🙏ประมวลภาพการมอบเง

Read more

กองทุน 10 บาท ลงพื้นที่ ติดตาม และประเมินผล ประเภท ทุนสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ สถานประกอบการที่สนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2563

……วันที่

Read more

กำหนดการมอบเงิน “กองทุน 10 บาท” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ช่วงวันที่ 8 – 26 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ 25 อำเภอ

📢📢📢ประชาสัมพันธ์ องค

Read more