บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3

……องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 พร้อมทั้งได้จัดทำโครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีบุคลากรทางด้านการศึกษาเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนและการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริเป็นไปอย่างต่อเนื่อง นักเรียนได้รับโอกาสทางการเรียนมากขึ้น ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูอย่างทั่วถึง ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น……โดยวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้มอบเงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 2,000,000.-บาท ให้กับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 โดยพันตำรวจโท ฐิติพงศ์ เจนกิจเจริญชัย รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 เป็นผู้รับมอบแทนผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 มีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้จำนวน 16 แห่ง ได้แก่1. โรงเรียน ตชด.บ้านแม่ลอง ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2. โรงเรียน ตชด.บ้านใหม่พัฒนาสันติ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่3. โรงเรียน ตชด. รางวัลอินทิรา คานธี ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่4. โรงเรียน ตชด.เฮียงไทยธำรงค์ ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่5. โรงเรียน ตชด.ทุติยะโพธิ์อนุสรณ์ ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่6. โรงเรียน ตชด.อาโอยาม่า ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่7. โรงเรียน ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่8. โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่9. โรงเรียน ตชด.บ้านหนองแขม ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่10. โรงเรียน ตชด.เบญจมะ 1 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่11. โรงเรียน ตชด.ไลออนส์มหาจักร 9 ตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่12. โรงเรียน ตชด.ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่13. โรงเรียน ตชด.บางกอก เชพ แชร์ริตี้ บ้านแม่หลองใต้ ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่14. ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านแม่มุใน บริษัท ซี เค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) อุปถัมภ์ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่15. โรงเรียน ตชด.บางกอก เซฟ แชร์ริตี้ บ้านแม่ขอ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่16. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนามะอื้น ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *