โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ : กิจกรรมการแสดงผลงานทางการศึกษาและแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

….องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการมหกรรมการจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ : กิจกรรมการแสดงผลงานทางการศึกษาและแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ….โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 แห่ง ซึ่งกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน มีจำนวน 38 รายการ…..วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างความรู้ เปิดโลกทัศน์ สร้างเจตคติ ให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาการศึกษาตลอดเวลา โดยการกระตุ้นและพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล เพราะถือเป็นขั้นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาตนเองตั้งแต่เริ่มต้น โดยมีครูเป็นบุคคลสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งการจัดให้มีการแข่งขันทักษะวิชาการในครั้งนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้มีเวทีแสดงออก ถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ที่นักเรียน และครูมีอยู่ ที่สำคัญเวทีการแข่งขันเหล่านี้จะเป็นการต่อยอดทักษะและความรู้ โดยการนำพาไปสู่เวทีระดับภาค ระดับประเทศ ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *