ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (MOU)

วันนี้ (วันที่ 27 พฤษภาคม 2564) เวลา 13.30 น. นายพิชัย เลิศพงค์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนางวิภาวัลย์ วรวุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (MOU) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามในครั้งนี้ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในการพัฒนาข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ และการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ในการที่จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดคุณภาพทางการศึกษาอย่างยั่งยืน เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *