อบรมเยาวชนดีเด่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564

สำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมเยาวชนดีเด่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564วันที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 08.00-16.00 น. ผ่านระบบ Zoom ซึ่ง การอบรมออนไลน์ บรรยายพิเศษ – เรื่อง สรุปสถานการณ์เด็กและเยาวชนไทย ปี 2563 และบทบาทของเยาวชนไทยต่อความสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม ปัญหา PM 2.5 โดย ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (BRIC CMRU)- เรื่อง บทบาทของเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ต่อความสำนึกรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา โดย ดร. สราวุธ รูปิน คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *