การแข่งขันทักษะวิชาการภาคเหนือ ประจำปี 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 053-998333 ต่อ 506
กลุ่มงานนิเทศฯ สำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม