ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ** วิสัยทัศน์สำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม "องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์กรชั้นนำทางการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม"