นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ช่วงมองเมืองเหนือ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (NBT) ในประเด็นการสนับสนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2564

วันนี้ (วันที่ 7 เมษ

Read more

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและแนวทางการจัดตั้งองค์กรเชียงใหม่เมืองมรดกโลกและการพิจารณาร่างแผนแนวทางการจัดตั้งมูลนิธิเชียงใหม่เมืองมรดกโลก

วันนี้ (วันที่ 5 เมษ

Read more

กิจกรรมป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2564 ขึ้นภายใต้แนวคิด สืบฮีต โตยฮอย เมืองเจียงใหม่ 725 ปี๋

จังหวัดเชียงใหม่จัดง

Read more

การประชุมแนวทางการบริหารจัดการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ​ บูรณาการระหว่าง การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่

___องค์การบริหารส่วน

Read more

การประชุมเตรียมความพร้อม การจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสจังหวัดเชียงใหม่ Chiang Mai : All Thailand Table Tennis Championship 2021

องค์การบริหารส่วนจัง

Read more

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ในการจัดการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านศาลา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

(วันที่ 23 มีนาคม 25

Read more

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการศึกษา การพัฒนาบุคลากรและชุมชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

(วันที่ 22 มีนาคม 25

Read more