รับสมัครผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564

ใบสมัครผู้มีสิทธิ์รั

Read more

แบบฟอร์มและแนวทางการสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก-2021

แนวทางการสมัคร UCCN

Read more

เปิดตัวหนังสือ“วิหารล้านนา และ ศิลปะปูนปั้นล้านนา” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก

…….เปิดต

Read more

เชียงใหม่ได้รับการประกาศให้เป็นสมาชิกเมืองหัตถศิลป์โลก WCC World Craft City

เชียงใหม่ได้รับการปร

Read more

กองทุน 10 บาท ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 และ งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564 ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด

Read more