เชียงใหม่ได้รับการประกาศให้เป็นสมาชิกเมืองหัตถศิลป์โลก WCC World Craft City

เชียงใหม่ได้รับการปร

Read more

กองทุน 10 บาท ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 และ งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564 ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด

Read more

แบบการตรวจสอบผลการติดตาม ตามตัวชี้วัด ตามยุทธ์ศาสตร์ และ แบบรายงานผลการดำเนินการโครงการแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใยเขตจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

Read more