งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 (Chiangmai Education Reform Forum 2020) “พลเมืองเชียงใหม่ พร้อมไปต่อ” Chiangmai NEXT

งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 (Chiangmai Education Reform Forum 2020) วันที่ 17-18 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

17 ห้อง สัมมนาทางวิชาการตลาดนัดองค์ความรู้หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการเชียงใหม่ << คลิก

การแข่งขันประกวดร้องเพลง และ การประกวดเต้น Cover dance