องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมประจำปี เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ขององค์การยูเนสโก (UNESCO CREATIVE CITIES NETWORK : UCCN)

✨ นายกองค์การบริหารส

Read more

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนจัง

Read more

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนจัง

Read more

งานแถลงข่าว “เชียงใหม่” จัดใหญ่ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลชายหาด 2023 BEACH PRO TOUR CHALLENGE CHAINGMAI” ระหว่าง 16-19 พ.ย. นี้ มี 33 ชาติ ร่วมชิงชัย

งานแถลงข่าว “เชียงให

Read more

สำนักศึกษาฯ อบจ.เชียงใหม่ ประชุมหารือเตรียมความพร้อมประเพณีเดือนยี่เป็งเจียงใหม่ ประจำปี 2566

สำนักศึกษาฯ อบจ.เชีย

Read more

สำนักศึกษาฯ อบจ.เชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดระดับประเทศ

สำนักศึกษาฯ อบจ.เชีย

Read more

ทีมที่ปรึกษาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ฯ ประชุม zoom ร่วมกับทีมควังจู ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อหารือ การเตรียมงาน การแลกเปลี่ยนผลงานการจัดแสดงนิทรรศการในตู้คอนเทนเนอร์ ช่วงเดือน ธันวาคม 2566

ฝ่ายส่งเสริมศาสนาฯ แ

Read more

อบจ.เชียงใหม่ ลงพื้นตรวจสอบสนาม เพื่อเตรียมการแข่งขัน ” VOLLEYBALL WORLD BEACH PRO TOUR CHIANGMAI CHALLENGE ” ในวันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 2 พ.ย. 2566 น

Read more

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลเข้าร่วมหารือในการบรูณาการเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดและในจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ ( 2 พฤศจิกายน

Read more