โครงการค่ายพัฒนาทักษะและสัมผัสวัฒนธรรมจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (Chinese Language and Cultural Camp)

…….องค์ก

Read more

ค่ายพัฒนาทักษะและสัมผัสวัฒนธรรมจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

……..วันท

Read more

เชียงใหม่ได้รับการประกาศให้เป็นสมาชิกเมืองหัตถศิลป์โลก WCC World Craft City

เชียงใหม่ได้รับการปร

Read more

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

…….นางสา

Read more

กองทุน 10 บาท ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 และ งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564 ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด

Read more

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ในงานประเพณีปีใหม่ม้ง (น่อเป๊เจ่า) อ.แม่ริม อ.แม่แตง อ.เชียงดาว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ณ บ้านม่อนเงาะ ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง

……&#8230

Read more