องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนจัง

Read more

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนจัง

Read more

แบบสอบถามความต้องการกิจกรรม Workshop ปูนปั้นล้านนา และ วิหารล้านนา ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมแหล่งมรดกเชียงใหม่

ท่านใดสนใจกิจกรรม สา

Read more

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสมัครขอรับทุนการศึกษา และ การให้ความช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

องค์การบริหารส่วนจัง

Read more

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลเมืองควังจู สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) จัดแสดงนิทรรศการ Museum of Art with Wheels

นับถอยหลัง อีก 10 วั

Read more