องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสมัครขอรับทุนการศึกษา และ การให้ความช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

องค์การบริหารส่วนจัง

Read more

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลเมืองควังจู สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) จัดแสดงนิทรรศการ Museum of Art with Wheels

นับถอยหลัง อีก 10 วั

Read more

ประเพณียี่เป็ง “แสงศิลป์ ถิ่นล้านนา” ตั้งแต่ วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2565

เตรียมพบกับ การแสดงจ

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ

ประกาศองค์การบริหารส

Read more