Contact (ติดต่อเรา)

สามารถติดต่อ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ที่
โทรศัพท์ : 053-998333
โทรสาร : 053-998333
อีเมล์ : edu.chiangmai@gmail.com
เว็บไซต์ : www.edu.chiangmaipao.go.th
จันทร์-ศุกร์: 8.30 – 16.30
เสาร์-อาทิตย์: ปิดทำการ

เบอร์ภายใน
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ต่อ 501
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ต่อ 503 , 504
ฝ่ายบริหารการศึกษา ต่อ 515
กลุ่มงานนิเทศฯ ต่อ 506 (การแข่งขันทักษะวิชาการภาคเหนือ ประจำปี 2565)
ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ต่อ 509
ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ต่อ 517
ฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม ต่อ 508 , 786

แผนที่