โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ : กิจกรรมการแสดงผลงานทางการศึกษาและแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

….องค์การบริหา

Read more

นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการเปิดงาน EP FAMILY DAY โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย

……&#8230

Read more

โครงการค่ายพัฒนาทักษะและสัมผัสวัฒนธรรมจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (Chinese Language and Cultural Camp)

…….องค์ก

Read more

ค่ายพัฒนาทักษะและสัมผัสวัฒนธรรมจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

……..วันท

Read more

เชียงใหม่ได้รับการประกาศให้เป็นสมาชิกเมืองหัตถศิลป์โลก WCC World Craft City

เชียงใหม่ได้รับการปร

Read more