กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) และห้องเรียนพิเศษภาษาจีน (Mini Chinese Program : MCP) Inspiring day camp ครั้งที่ 1

6 พฤษภาคม 2565 เวลา

Read more

โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 6 พฤษภาคม2565

Read more

กิจกรรมถอดบทเรียน ทีมหนุนเสริมกับมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ และ สพป.ชม. เขต 2,3,5,6 ณ สวนทวีชล

กิจกรรมถอดบทเรียน ที

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาแนวทางทวิ/พหุภาษา

25 เมษายน 2565 เวลา

Read more

การประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 “CHIANG MAI PRIME MINISTER CUP 2022”

การประชุมจับสลากแบ่ง

Read more