รับฟังความคิดเห็น และเสนอนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อำเภอแม่อาย และ โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก

……รับฟัง

Read more

รับฟังความคิดเห็น และรับข้อเสนอการพัฒนาการศึกษาเชียงใหม่ ณ หอประชุมโรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

รับฟังความคิดเห็น แล

Read more

รับฟังความคิดเห็น และรับข้อเสนอการพัฒนาการศึกษาเชียงใหม่ ณ หอประชุมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รับฟังความคิดเห็น แล

Read more