เปิดตัวหนังสือ“วิหารล้านนา และ ศิลปะปูนปั้นล้านนา” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก

…….เปิดต

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผลิตสื่อหนังสือเล่มใหญ่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และวิธีการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน” (การอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM)

….โครงการอบรมเ

Read more

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (MOU)

วันนี้ (วันที่ 27 พฤ

Read more