นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมถวายเครื่องสักการะองค์พญามังรายและเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็งวิถีล้านนา

(วันที่ 19 พฤศจิกายน

Read more

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดกระทงประดิษฐ์ ในงาน“ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2564”

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิ

Read more

นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ณ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย

วันที่ 17 พฤศจิกายน

Read more

ขอเชิญชวนเที่ยวงาน “ประเพณีเดือนยี่เป็ง ประจำปี 2564” โดยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนเชียงใหม่

ขอเชิญชวนเที่ยวงาน &

Read more

ตรวจพื้นที่ราชพัสดุโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก ที่ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม. 2350

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิก

Read more

พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564

วันนี้ (วันที่ 21 ตุ

Read more

การประชุมเพื่อหารือการดำเนินโครงการห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน (MEP & MCP) สำหรับโรงเรียนแม่อายวิทยาคม

วันที่ 20 ตุลาคม 256

Read more