องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสมัครขอรับทุนการศึกษา และ การให้ความช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

องค์การบริหารส่วนจัง

Read more

กิจกรรม Workshop โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็กและโรงเรียนบ้านศาลา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ผอ. สำนักการศึกษาฯ เ

Read more

อบจ.เชียงใหม่ มอบเงินอุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 33 จำนวน เงิน 2,999,990 บาท

อบจ.เชียงใหม่ มอบเงิ

Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กับ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (MOU)

8 ธันวาคม 2565 นางวิ

Read more

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลเมืองควังจู สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) จัดแสดงนิทรรศการ Museum of Art with Wheels

นับถอยหลัง อีก 10 วั

Read more