โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ และการเรียนรู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแม่อายวิทยาคม (ค่ายดูดาว)

🔹🔹🔹สำนักการศึกษา ศาส

Read more

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้สัมภาษณ์ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS เมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO

✳️✳️✳️วันที่ 1 กุมภา

Read more

พิธีปิดศูนย์รับบริจาคกองทุน 10 บาท ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563

🙏🙏🙏พิธีปิดศูนย์รับบร

Read more

โครงการสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ (ม้ง) ประจำปี 2563 วันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

🔹🔹🔹องค์การบริหารส่วน

Read more

โครงการสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ (กะเหรี่ยง) ประจำปี 2563 ณ บ้านแม่ต๋อม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

🔸🔸🔸องค์การบริหารส่วน

Read more

กิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ (ม้ง) ประจำปี 2563 วันที่ 26 – 29 ธันวาคม 2562 ณ บ้านผานกกก ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

🔹🔹🔹องค์การบริหารส่วน

Read more