ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

…….นางสา

Read more

กองทุน 10 บาท ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 และ งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564 ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด

Read more

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ในงานประเพณีปีใหม่ม้ง (น่อเป๊เจ่า) อ.แม่ริม อ.แม่แตง อ.เชียงดาว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ณ บ้านม่อนเงาะ ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง

……&#8230

Read more

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ในงานประเพณีปีใหม่ม้ง (น่อเป๊เจ่า) อ.เมือง อ.แม่ริม อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ณ บ้านน้ำซุ้ม ต.บ้านปง อ.หางดง

……&#8230

Read more

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ในงานประเพณีปีใหม่ม้ง (น่อเป๊เจ่า) อ.สะเมิง อ.แม่แจ่ม อ.แม่วาง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ณ บ้านป่าเกี๊ยะใน ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

……&#8230

Read more

เตรียมความพร้อมโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

……องค์กา

Read more

งานเปิดบ้านวิชาการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

>> ลงทะเบียนสมัครเข้

Read more

ขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก งานเทศกาลศิลปหัตถกรรมเชียงใหม่ ขึ้นเป็นครั้งที่ ๔ The 4 th Chiang Mai Crafts Fair 2020

เมื่อวันที่ 8 ธันวาค

Read more