ประเพณียี่เป็ง “แสงศิลป์ ถิ่นล้านนา” ตั้งแต่ วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2565

เตรียมพบกับ การแสดงจ

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ

ประกาศองค์การบริหารส

Read more