ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ

ประกาศองค์การบริหารส

Read more

ความร่วมมือระหว่างเมืองเชียงใหม่ และเมืองคานาซาวะ ประเทศญี่ปุ่นเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน

ร่วมรับฟังการบรรยายพ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงาน ” ธิดาดอยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ” ในงาน “มนต์เสน่ห์สีสัน วัฒนธรรมชาติพันธุ์เชียงใหม่” Colors of Culture, the charm of Chiang Mai

ขอเชิญเข้าร่วมงาน &#

Read more