การจ้างเหมาจัดกิจกรรมและพิธีเปิดตามโครงการป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2564

UPDATE 25 มีนาคม 2564 เวลา 19.00 น.

**เอกสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบทุกครั้ง**