โครงการอบรมเสวนาศาสนพิธี อำเภอสันทราย ประจำปี 2562

____สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมเสวนาศาสนพิธี อำเภอสันทราย ประจำปี 2562
วันที่ 9 มิถุนายน 2562 ณ วัดข้าวแท่นหลวง ตำบลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างบุคคลที่จะเป็นผู้นำในการปฏิบัติหน้าที่ ศาสนพิธีกร (ผู้นำในงานศาสนพิธี) อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่และจัดวางแนวทางในการปฏิบัติงานศาสนพิธี ให้แก่พุทธศาสนิกชน ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน อันจะทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในการบำเพ็ญบุญต่างๆ และสืบทอดศาสนพิธีที่ถูกต้องให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป
____โดยมีวิทยากรเข้าร่วมในการอบรม ดังนี้
1.พระครูโกศล ธรรมวิจัย เจ้าคณะอำเภอสันทราย
2.รศ.ดร.วิโรจน์ อินทนนท์
3.พ่อหนานศรีเลา เกษพรหม 
4.คุณวัลลภ. นามวงค์พรม
5.อ.สนั่น ธรรมธิ
6.อ.บุญศรี รัตนัง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *