โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (นโยบายสาธารณะ)

____วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (นโยบายสาธารณะ) 
____การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลด้านการศึกษาและการเรียนรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาสังกัดหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันการศึกษาทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เยาวชนและประชาชนด้านสุขภาพ การกีฬาและนันทนาการ ครูภูมิปัญญาในจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *