โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหนูน้อยร่วมใจ ใฝ่ใจพัฒนาศีล สมาธิ ปัญญา พัฒนาจิตใจ

____สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหนูน้อยร่วมใจ ใฝ่ใจพัฒนาศีล สมาธิ ปัญญา พัฒนาจิตใจ ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2562 ณ วัดคันธาราม ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้เด็กปฐมวัยที่เข้าอบรมทุกคนได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่างสมดุลและเหมาะสมกับวัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *