โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการลูกเสือจราจรประจำปี 2562 จัดโดยสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

____วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายอดิศร กำเนิดศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานการปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการลูกเสือจราจรประจำปี2562 จัดโดยสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่่วมกับ สโมสรลูกเสือเชียงใหม่
____การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก และเยาวชนมีความรู้ด้านกฎจราจร มีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เรื่องจิตสาธารณะ มีความเป็นผู้นำ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการจัดจราจร เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในภาพรวม และเพื่อยกระดับการเรียนรู้และพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
___กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กและเยาวชน สมาชิกลูกเสือ เนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ ผู้กำกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 250 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *