โครงการอบรมรักการอ่านและแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน (ในพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมการอ่านและแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 25 ระดับจังหวัด พื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์ เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการอ่านและแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 25 โดยมีนายวิสุทธิ์ นิมมากุลวิรัตน์ ประธานฝ่ายสารานุกรมไทยฯ ภาค 310 – เอ 1 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันฯ เพื่อให้ครู และนักเรียนที่ร่วมงานมีนิสัยรักการอ่าน อนุรักษ์ภาษาโลก ค้นหาความรู้ด้วยตัวเอง ทำให้เกิดทักษะในการใช้ความคิดและริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ได้รับสารประโยชน์ จากการนำความรู้ในหนังสือสารานุกรมไทยฯ ไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ต่ออาชีพและก่อให้เกิดภูมิปัญญาชาวบ้าน พร้อมทั้ง ได้มีส่วนร่วมสนองพระราชดำริ อันเป็นคุณค่าต่อการศึกษาของเยาวชนในประเทศไทยอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ในการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ระดับชั้นการศึกษา ได้แก่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย แข่งขันตอบคำถาม จำนวน 80 ข้อ และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขันตอบคำถาม จำนวน 120 ข้อ โรงเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 5 โรงเรียนของแต่ละระดับชั้น จะเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค ต่อไป

CR. ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *