ติดตามประเมินผล การใช้ประโยชน์จากเงินกองทุนปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ประเภท ทุนสนับสนุนบุคลากร สื่อการเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ

___คณะอนุกรรมการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์กาบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผล การใช้ประโยชน์จากเงินกองทุนปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ประเภท ทุนสนับสนุนบุคลากร สื่อการเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่แวน ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยดำเนินการปรับปรุงโรงอาหารเทพื้นคอนกรีต-มุงหลังคา งบประมาณ 51,700.-บาท ใช้ประโยชน์เป็นที่รับประทานอาหารและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้ให้ข้อมูลคือ 
……..นางศรีสุรางค์ ใจคำ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่แวน 
……..นายจรัญ วรรณศิริ ปลัดอบต.แม่แวน
……..นายสุชาติ ละไม นักวิชาการศึกษาอบต.แม่แวน 
____ผลงานสร้างเสร็จตามโครงการโดยใช้งบประมาณจัดซื้อวัสดุ แรงงานจากผู้ปกครอง และอบต.แม่แวน มีงบสมทบ 7,000.-บาท เป็นค่าช่างและอาหารโดยมีการจัดผ้าป่าของศพด.แม่แวน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *