โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับจังหวัด

_____องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายภารกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการเป็นเจ้าภาพการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับจังหวัด และการจัดทำสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 15 (ภาคเหนือตอนบน 1) ซึ่งประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูนและจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอดิศร กำเนิดศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการเปิดงาน
______การกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา , แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาศึกษาท้องถิ่นที่เป็นระบบ รวมทั้งเพื่อให้ศึกษานิเทศก์ /นักวิชาการ/ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *