โครงการอบรมนักกรีฑาเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

💠💠💠สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการอบรมนักกรีฑาเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
🏃🏃🏃โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือ
🔸1. เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านกรีฑาระดับสูงให้แก่เยาวชนนักกรีฑาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
🔸2. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้แสดงศักยภาพทางด้านกรีฑาสู่ความเป็นเลิศ
🔸3. เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนที่เป็นตัวแทนนักกีฬาของจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคเหนือ และระดับประเทศ
🔸4. เพื่อสร้างความตระหนักในการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชน นำไปขยายต่อสู่ประชาชนและชุมชน
🔸5. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับเด็กและเยาวชน ฝึกระเบียบวินัย ไม่ไปมั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด
🔸6. เพื่อสนับสนุน แนวทางปฏิรูปการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ พ.ศ.2559-2562

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *