โครงการอบรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ส่งต่อภูมิปัญญา ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ฟ้อนเมืองบ้านครูเอ จิดาภา ต.หารแก้ว อ.หางดง

🌺🌺🌺สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งต่อภูมิปัญญาด้านต่างๆตามโครงการอบรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ส่งต่อภูมิปัญญา ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ฟ้อนเมืองบ้านครูเอ จิดาภา ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยในวันที่ 8 กันยายน 2562 ได้รับเกียรติจากนางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปิดอบรมโครงการ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม
🔶🔶🔶กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสาน ส่งเสริมพััฒนาและสร้างสรรค์องค์ความรู้ศิลปะด้านต่างๆ รวมทั้งเพื่อให้ความรู้ สร้างความภาคภูมิใจ และคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *