จังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรเชิดชูนักเรียนและเยาวชนดีเด่น ในงานเยาวชนแห่งชาติ

จังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรเชิดชูนักเรียนและเยาวชนดีเด่น ในงานเยาวชนแห่งชาติ

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2562 พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูนักเรียนและเยาวชนดีเด่น กว่า 300 คน

วันนี้ (14 ก.ย. 62) ที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนและเยาวชนดีเด่น เนื่องในงานเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเยาวชนแห่งชาติ ภายใต้คำขวัญ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยการพัฒนา ใฝ่หาสันติ” เพื่อให้นักเรียน เยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศ และเพื่อให้ประชาชน หน่วยงานทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนานักเรียน เยาวชน ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านคุณภาพ และคุณธรรม รวมถึงเพื่อเป็นการประกาศและส่งเสริมนักเรียน เยาวชนดีเด่น ให้เป็นแบบอย่างที่ดีงามและสามารถพัฒนานักเรียน เยาวชนได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและสัมฤทธิ์ผล

ภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนดีเด่นระดับโรงเรียนและวิทยาลัย 8 ระดับ จำนวน 292 คน นักเรียนดีเด่นระดับประเทศ และต่างประเทศ จำนวน 122 คน และตัวแทนนักเรียนโครงการ “เรียนง่ายๆ สร้างรายได้เสริมในยุคดิจิทัล”

สำหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้ วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนของชาติ โดยถือว่าเป็นวันที่เป็นสิริมงคล เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์ จึงถือได้ว่าเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชนควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ นักเรียนและเยาวชน
พึงกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ เฉกเช่น ยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์

ขอบคุณข้อมูลจาก :
ข่าวด่วน เชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *