โครงงานเป็นฐานเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มเด็กและเยาวชน

🔷🔷🔷 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการสัมมนาถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนแบบการใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มเด็กและเยาวชนระหว่าง วันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ
🔶1. เพื่อพัฒนาและขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยสุขภาพดี ให้กับเด็กและเยาวชน
🔶2. เพื่อสร้างการรับรู้ของสังคมโดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน
🔶3. เพื่อสร้างการรับรู้ของสังคมโดยใช้การสื่อสารภาคองค์กรในระดับโรงเรียนและเครือข่ายระดับจังหวัด ✴️✴️✴️

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *