วันที่ 4 ของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา ผลิตสื่อการสอนระดับชั้นอนุบาล 2 และติดตามการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนแนวทางพหุภาษา”

✴️✴️✴️วันที่ 4 ของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา ผลิตสื่อการสอนระดับชั้นอนุบาล 2 และติดตามการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนแนวทางพหุภาษา” สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤศจิกายน 2562 โดยในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านฮ้างต่ำ , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3
🔷🔷 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาการผลิตสื่อการสอนในระดับชั้นอนุบาล 2 ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน นำไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน โดยการพัฒนาผลิตสื่อการสอน และติดตามการใช้สื่อการสอนในระดับชั้นอนุบาล 2 สื่อ TPR (Total Physical Response) โดยมีโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 22 โรงเรียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *