การพัฒนา ผลิตสื่อการสอนระดับชั้นอนุบาล 2 และติดตามการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนแนวทางพหุภาษา” ระหว่างวันที่ 11 – 14

✴️✴️✴️สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา ผลิตสื่อการสอนระดับชั้นอนุบาล 2 และติดตามการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนแนวทางพหุภาษา” ระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
🔷🔷 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาการผลิตสื่อการสอนในระดับชั้นอนุบาล 2 ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน นำไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน โดยการพัฒนาผลิตสื่อการสอน และติดตามการใช้สื่อการสอนในระดับชั้นอนุบาล 2 สื่อ TPR (Total Physical Response) โดยมีโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 17 โรงเรียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *