ประชุมสัมมนาแกนนำภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา ระดับอำเภอ (รุ่นที่ 1) ภายใต้โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาเชียงใหม่

✴️✴️✴️วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมสัมมนาแกนนำภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา ระดับอำเภอ (รุ่นที่ 1) ภายใต้โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม โดยผู้เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ คือ แกนนำภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาระดับอำเภอ คณะกรรมการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา
⚛️⚛️ วัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมในครั้งนี้ คือ
🔶 เพื่อระดมความคิดเห็นในเรื่องยุทธศาสตร์ แนวทางและการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ระดับอำเภอจากแกนนำภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาระดับอำเภอ
🔶 พัฒนาความเข้มแข็งของกลไกสร้างเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่ ในการพัฒนาการศึกษา
🔶 พัฒนาระบบตัวอย่างของภาคีเครือข่ายการพัฒนาการศึกษา สู่กลุ่มภาคีเครือข่ายเป้าหมายอื่นที่มีส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
⚛️⚛️ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ยึดหลักการมีส่วนร่วม และขับเคลื่อนตามหลักการของการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ที่กำหนด คือ การศึกษาตลอดชีวิตของคนเชียงใหม่ คนเชียงใหม่มีส่วนร่วมและรับผิดชอบ ใช้พื้นที่เป็นเป้าหมายในการขับเคลื่อน และให้ความสำคัญกับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *