โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่ายกลุ่มครูแกนนำวิชาการ” ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาแนวทาง ทวิ/พหุภาษา ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2562

⚛️⚛️⚛️สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่ายกลุ่มครูแกนนำวิชาการ” ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาแนวทาง ทวิ/พหุภาษา ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมสวนสวรรค์ รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้คือ ครู บุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนนำร่องและโรงเรียนขยายผลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3,4,5,6 โรงเรียนในสังกัด กก.ตชด.ที่ 33 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
🔶🔶โดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ครูประจำการและครูท้องถิ่นจากโรงเรียนนำร่อง และโรงเรียนขยายผลได้มีโอกาส แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นการสร้างเครือข่าย กลุ่มครูแกนนำวิชาการ ในการจัดการเรียนการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษา เพื่อยกระดับการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *