องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิกกะเหรี่ยง คริสตจักรเขตมูเส่คี ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ อ.แม่แจ่ม อ.กัลยาณิวัฒนา

✴️✴️✴️องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิกกะเหรี่ยง คริสตจักรเขตมูเส่คี ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ อ.แม่แจ่ม อ.กัลยาณิวัฒนา สังกัดภาคที่ 19 ซึ่งนำเอาหลักความเชื่อคริสต์ศาสนาเป็นแนวทางหลักคำสอนในการดำเนินชีวิตและการพัฒนาสังคมให้กับหมู่คนในชุมชนและบุคคลทั่วไป โดยดำเนินการด้านงานสังคมพัฒนาจิตใจ ความเชื่อ อาชีพ การศึกษา และสุขภาพ ได้มีการจัดโครงการอบรมสัมมนาฟื้นฟูคุณธรรม จริยธรรม เยาวชนประชาชน อ.กัลยาณิวัฒนา ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 ณ คริสตจักรบ้านใหม่พัฒนา หมู่ 2 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
⚛️⚛️การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อ ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และสร้างองค์ความรู้ ด้านคุณธรรม ให้เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่น ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ทักษะ การพัฒนาตนเอง พัฒนาจิตใจ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีวิทยากรและมิชันนารีจากต่างประเทศ เข้ามาให้ความรู้ และทักษะประเภทต่าง ๆ ตลอดการอบรม
⚛️⚛️กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายบุญนงค์ สุริยะชัยพันธ์ ส.อบจ.เชียงใหม่ อ.กัลยาณิวัฒนา มาเป็นประธานในการอบรม พร้อมได้ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมกองทุน 10 บาท ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *