อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความเข้าใจการใช้ระบบนิเทศการเรียนการสอนตามแนวทางทวิ / พหุภาษา ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาแนวทาง ทวิ/พหุภาษา

✴️✴️✴️สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความเข้าใจการใช้ระบบนิเทศการเรียนการสอนตามแนวทางทวิ / พหุภาษา ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาแนวทาง ทวิ/พหุภาษา ระหว่างวันที่ 2-4 และ 6 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมืองเชียงใหม่
⚛️⚛️การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจการใช้ระบบนิเทศการเรียนการสอนตามแนวทางทวิ/พหุภาษา ให้แก่ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3,4,5,6 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3,4,5,6 และโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 33 บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผุ้เกี่ยวข้อง ซึ่งมีส่วนสำคัญที่จะร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการเรียนการสอนแนวทางทวิ/พหุภาษา ให้โรงเรียนมีการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน และนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *