กิจกรรมโครงการปริยัติสัมพันธ์วันวิชาการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมลุ่มน้ำฝาง ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดเจดีย์งามปริยัติวิทยา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

✴️✴️✴️สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการปริยัติสัมพันธ์วันวิชาการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมลุ่มน้ำฝาง ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดเจดีย์งามปริยัติวิทยา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
⚛️⚛️วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือ
🔶เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถในทางวิชาการและประสบการณ์ เพื่อนำไปพัฒนาองค์ความรู้ต่อไป
🔶เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ และสิ่งประดิษฐ์ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมลุ่มน้ำฝาง
🔶เพื่อให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ทักษะทางวิชาการ และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันยิ่งขึ้น
🔶เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ปรากฏแก่สาธารณชน โดยกำหนดจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๑๕ กิจกรรม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในระดับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมลุ่มน้ำฝาง และคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับกลุ่ม ๕ (เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน) และระดับประเทศต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *