จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการประกาศจากองค์การ UNESCO ให้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน

✴✴✴จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการประกาศจากองค์การ UNESCO ให้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน นำมาซึ่งความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทย เพื่อให้เกิดสังคมภูมิปัญญาแห่งการเรียนรู้ และความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความเป็นคนเชียงใหม่และอารยธรรมท้องถิ่นล้านนา พร้อมผลักดันเชิดชูให้โดดเด่นนำสู่อัตลักษณ์ของอาเซียนและการเป็นมรดกโลกต่อไป
✳✳✳สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน ด้านภูมิปัญญา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านน้ำต้น สล่าแดง ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
โดยได้รับเกียรติจากนางสาวอภิรดี หนองสิมมา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการเปิดงาน ภายในงานมี เด็ก เยาวชน ผู้สนใจในอำเภอแม่วาง และในพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้
🔹🔹วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือ
…..(๑.) เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เกี่ยวกับการแสดงออกทางความคิดผ่านการทำงาน ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านหัตถกรรม ประติมากรรม และนำมาปรับใช้เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
…..(2.) เพื่อให้ครูภูมิปัญญาได้ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปหัตถกรรม ให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและร่วมกันสืบทอดต่อไป สามารถนำไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยคงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ปรับใช้เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติ ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *