โครงการส่งเสริมการอ่านสานสัมพันธ์ครอบครัว ขึ้น ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา

…….องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เครือข่ายครอบครัวบ้านเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการอ่านสานสัมพันธ์ครอบครัว ขึ้น ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

…….วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือ
1. เพื่อส่งเสริมการอ่านให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงหนังสือที่มีคุณภาพและมีเนื้อหาน่าสนใจ
3. เพื่อให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมและเทคนิคต่างๆที่สามารถนำไปใช้เพื่อกระตุ้นความสนใจในการอ่าน
4.เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ให้ครอบครัวมีความอบอุ่นเข็มแข็ง

……ผู้เข้ารับการอบรมในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย ครู บุคลากรทางการศึกษา บรรณารักษ์ นักจัดกิจกรรม ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เทคนิคในการอ่านและการจัดกิจกรรม เด็ก เยาวชน ผู้ปกครองได้ใช้เวลาในการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อส่งเสริมการอ่านและสานสัมพันธ์ครอบครัว

……กิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย
1. พลังแห่งหนังสือภาพ เทคนิคการเล่านิทาน เทคนิคการจัดห้องสมุดและมุมอ่านหนังสือ
2. การผลิตสื่อประกอบการอ่านนิทาน
3. มุมอ่านหนังสือภาพและนิทานนานาชาติ
4. กิจกรรมฐานการเรียนรู้ สนุกกับการอ่าน สานสัมพันธ์ครอบครัว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *