โครงการส่งเสริมการอ่าน สานสัมพันธ์ครอบครัว ขึ้น ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา วันที่ 2

…….วันที่ 2 ของการจัดกิจกรรม วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
…….องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เครือข่ายครอบครัวบ้านเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการอ่าน สานสัมพันธ์ครอบครัว ขึ้น ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

…….วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือ
1. เพื่อส่งเสริมการอ่านให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงหนังสือที่มีคุณภาพและมีเนื้อหาน่าสนใจ
3. เพื่อให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมและเทคนิคต่างๆที่สามารถนำไปใช้เพื่อกระตุ้นความสนใจในการอ่าน
4.เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ให้ครอบครัวมีความอบอุ่นเข็มแข็ง

……ผู้เข้ารับการอบรมในวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้
ฐานการเรียนรู้ที่ 1. ประดิษฐ์ของเล่นเรื่องเล่าจากนิทาน
ฐานการเรียนรู้ที่ 2. การสร้างหุ่นจากเงาใบไม้
ฐานการเรียนรู้ที่ 3. นิทานเล่มใหญ่
ฐานการเรียนรู้ที่ 4. หนังสือสามมิติ
ฐานการเรียนรู้ที่ 5. สร้างกล่องเล่านิทานและบอร์ดเกม
ฐานการเรียนรู้ที่ 6. ทำตุ๊กตา-เล่านิทาน งานทอผ้าและการสร้างสรรค์งานไม้
ฐานการเรียนรู้ที่ 7. พับกระดาษสไตล์ญี่ปุ่น
ฐานการเรียนรู้ที่ 8. วาดภาพเบื้องต้นจากรูปทรงพื้นฐาน

…….การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เทคนิคในการอ่าและการจัดกิจกรรม เด็ก เยาวชน ผู้ปกครองได้ใช้เวลาในการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการอ่าน และสานสัมพันธ์ครอบครัว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *