โครงการสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ (กะเหรี่ยง) ประจำปี 2563 ณ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

🔸🔸🔸องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับองค์กรภาคีพัฒนาเครือข่ายชุมชนปกาเกอญอ (กะเหรี่ยง) เครือข่ายกะเหรี่ยงแห่งประเทศไทย จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ (กะเหรี่ยง) ประจำปี 2563 ณ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2562
โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ คือ
🔹​เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์
​🔹เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงร่วม สืบสานอนุรักษ์ และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี ที่ดีงามให้คงอยู่ต่อไป
​🔹เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายชาติพันธุ์ (กะเหรี่ยง)ระดับประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *