พิธีปิดศูนย์รับบริจาคกองทุน 10 บาท ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563

🙏🙏🙏พิธีปิดศูนย์รับบริจาคกองทุน 10 บาท ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ณ ลานเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อรรณพ พงษ์วาท ประธานกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา พร้อมด้วย นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (เลขานุการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา) กล่าวขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนกองทุน 10 บาท และนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวปิดศูนย์รับบริจาคกองทุน 10 บาท โดยมีนางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน
✳️✳️✳️การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานของรัฐ และเอกชน โดยมียอดเงินบริจาค ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น.คือ 2,567,634.50 บาท การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะประโยชน์ ด้านการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษา การประกอบอาชีพ ตลอดจนการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหน่วยงาน องค์กร หมู่บ้าน ชุมชน ที่สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาและสังคมน่าอยู่ ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *