นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้สัมภาษณ์ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS เมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO

✳️✳️✳️วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้สัมภาษณ์ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ในหัวข้อ เมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO
🔹🔹โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้วางเป้าหมายและดำเนินการ “โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ขององค์การ UNESCO (สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน) ” โดยทำงานร่วมมือกับคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อทำการศึกษาศักยภาพความเป็นไปได้ และความพร้อมของเมืองเชียงใหม่ ทางด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ตลอดจนจัดทำข้อเสนอแนวทางและแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Creative City of Crafts and Folk Art) ขององค์การ UNESCO เมืองสร้างสรรค์ (Creative City)
🔹🔹องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปะและหัตถกรรมในด้านต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิตของชาวเชียงใหม่ มีเครือข่ายชุมชนทั้ง 25 อำเภอ และ 30 แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภาคเอกชนในส่วนอื่น ๆ ได้แก่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มโรงแรม และมีโครงการรองรับ เช่น โครงการฮ่ายผญา ส่งต่อภูมิปัญญาล้านนา จากรุ่นสู่รุ่น / โครงการอบรมฟ้อนต๋ามฝางปะติ๊บ /โครงการถนนสายวัฒนธรรม วิถีต่อนยอน /โครงการอบรมข่วงคนรักษ์วัฒนล้านนา/ โครงการสารสัมพันธ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา กลุ่มชาติพันธุ์ / โครงการอบรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ดนตรีพื้นเมืองและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น “การซอพื้นเมืองล้านนา” /โครงการอนุรักษ์ วัฒนธรรมกะเหรี่ยง (ปกาเกอญอ) /โครงการอบรมอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านล้านนา “ส่งต่อภูมิปัญญา”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *