โครงการประเพณีชนเผ่าชนชาติพันธุ์ (ชนเผ่าลีซู) ประจำปี 2563

🔹🔹🔹องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่ร่วมกับ เทศบาลตำบลน้ำแพร่ , เทศบาลตำบลป่าตุ้ม และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน จัดกิจกรรม “โครงการประเพณีชนเผ่าชนชาติพันธุ์ (ชนเผ่าลีซู) ประจำปี 2563” ระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านสามลี่ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
🔸โดยหมู่บ้านสามลี่ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่แวน และตำบลใกล้เคียง มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าลีซู ซึ่งมีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แตกต่างจากคนพื้นเมืองเรียกว่า “เทศกาลกินวอ” หรือประเพณีปีใหม่ของชาวลีซู ได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน โดยประเพณีดังกล่าวได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเป็นสื่อสะท้อนถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่และภูมิปัญญาในท้องถิ่นเป็นอย่างดี กิจกรรมที่สำคัญ คือ การออกมาเต้นรำกันทั้งกลางวันและกลางคืน ล้อมวงเป็นวงใหญ่ โดยมีเสาไม้เป็นหลักวงจังหวะการเต้นรำ เป็นจังหวะเฉพาะของ ชนเผ่าลีซอ โดยมีเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการเต้นรำ ได้แก่ ซึง แคนน้ำเต้า มีหลายประเภท มีทั้งแคนสั้น และแคนยาว และขลุ่ย เป็นต้น เป็นตัวให้จังหวะในเต้นสลับเท้า และหมุนรอบตามวงกลม
🔸โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คือ
1. เพื่อจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมต่าง ๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์ ตามโครงการประเพณีชนเผ่าชนชาติพันธุ์ (ชนเผ่าลีซู) ประจำปี 2563
2. เพื่อเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้มีกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นร่วมกัน
3. เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่และถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง
4. เพื่อสร้างสังคมและชุมชนให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *