การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และเปิดบ้านวิชาการ Tonkaew Next 2020

…….สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2563 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้รับเกียรติจากนายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการเปิดงาน
……..โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลสัมฤทธิ์ด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่การศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาภาคบังคับ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ประชาชนได้รับทราบถึงศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่จัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แสดงทักษะความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ ตามความสามารถและศักยภาพของตนเอง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และนำเสนอผลงานให้ปรากฏแก่สาธารณชน
3. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สู่เวทีการแข่งขันในระดับภาคเหนือ และระดับประเทศต่อไป
……โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้คือ
– โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
– โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
– โรงเรียนบ้านศาลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
– โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
– โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก สังกัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
– โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง สังกัดเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
– โรงเรียนเทศบาลหางดงประชาคมสร้างสรรค์ สังกัดเทศบาลตำบลหางดง
– โรงเรียนเทศบาลตำบลดอนเปา สังกัดเทศบาลตำบลแม่วาง
– โรงเรียนเทศบาลตำบลสองแคว สังกัดเทศบาลตำบลสองแคว
– โรงเรียนเทศบาล๑ (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง
– โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 สังกัดเทศบาลตำบลยุหว่า
…….อีกทั้งการจัดการแข่งขันในวันนี้ใช้สถานที่จัดการแข่งขันที่โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย และทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Tonkaew Next 2020 เพื่อแสดงผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน และเพื่อให้เด็กนักเรียนได้แสดงทักษะความสามารถตามความถนัด ตามความสนใจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *