ตรวจหาสารตกค้างจากยาปราบศัตรูพืชในเลือดของนักเรียน โรงเรียนในสังกัด อบจ.เชียงใหม่

……วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดโครงการเด็กยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ ณ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คือ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย, โรงเรียนบ้านศาลา , โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก และโรงเรียนแม่อายวิทยาคม เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักรู้ด้านสุขภาพ โดยตรวจหาสารตกค้างจากยาปราบศัตรูพืชในเลือดของนักเรียน ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบจากสารเคมีที่มีต่อสุขภาพและการเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและเข้าใจในการลดการปนเปื้อนสารเคมีที่ตกค้างมากับอาหาร
……..โดยได้รับเกียรติจาก นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และคณะมาร่วมให้ความรู้ และความเข้าใจ ความตระหนักด้านสุขภาพ แก่นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
……..โดยมีการดำเนินกิจกรรมให้กับนักเรียน ดังนี้
ช่วงที่ 1
– รับฟังการบรรยายอาหารและสุขภาพ/อาหารปนเปื้อนสารเคมี/ยาปราบศัตรูพืช/การบริโภคอาหารที่ปลอดภัย
– การบรรยายการเลือกซื้อผักผลไม้พร้อมสาธิตการล้างผักผลไม้
– การบรรยายการดูแลสุขภาพทางกายพร้อมสาธิตการล้างมือ/ลงมือปฏิบัติ โดยทีมวิทยากร
ช่วงที่ 2
– ตรวจสารตกค้างจากยาปราบศัตรูพืชในเลือด
………โดยได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *