อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการเลี้ยงลูกสู่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก

…….สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมครูผู้ดูแลเด็กศรีนครพิงค์ เครือข่ายอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการเลี้ยงลูกสู่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยเสริมสร้างศักยภาพให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
…….โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ
🔹เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
🔹เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ ในระบบการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
🔹เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาทางกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
🔹เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *