“เกษตรอินทรีย์ สู่อาหารนักเรียนและชุมชนจังหวัดเชียงใหม่” เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและปลอดสารพิษอย่างยั่งยืน อำเภอ แม่อาย

…….องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีนโยบายนำแนวทาง “เกษตรอินทรีย์ สู่อาหารนักเรียนและชุมชนจังหวัดเชียงใหม่” เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและปลอดสารพิษอย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 4 โรงเรียน เป็นโรงเรียนนำร่อง การพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียนเชียงใหม่โดยใช้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีแนวทางนำร่อง 3 แนวทาง คือ
…1.ใช้ผลผลิตระดับครัวเรือนในตำบลที่ตั้งของโรงเรียน (ผักสวนครัว/หัวไร่ปลายนา/เครือข่ายเกษตร)
…2. ผลผลิตจากเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ระดับอำเภอ(ที่ตั้งของโรงเรียน)
…3. เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ระดับต่างอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่
….. โดยได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์สู่อาหารนักเรียนและชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 4 โรงเรียน ดังนี้
…….วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โดยรับเกียรติจากนายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการทำงานระดับพื้นที่โรงเรียนนำร่องเกษตรอินทรีย์ สู่อาหารนักเรียนและชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
โดยมีคณะอนุกรรมการทำงานฯ ของโรงเรียนบ้านแม่อายเข้าร่วมประชุม คือ คณะที่ปรึกษาประกอบด้วย : สาธารณสุขอำเภอแม่อาย, ข้าราชการบำนาญ, และคณะทำงานประกอบด้วย : สมาชิกเกษตรกรเชียงใหม่, ผู้แทนเกษตรกร, ผู้ประกอบการอาหารกลางวันในรร.แม่อาย, ครูอนามัยโรงเรียน, ผู้แทนสาธารณสุข อ.แม่อาย, ผู้แทนชลประทาน อ.แม่อาย, ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
………..ในการประชุมครั้งนี้มีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับ
…..1. พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์สู่อาหารนักเรียนและชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2563 – 2566)
…..2. รายงานผลการตรวจเลือดนักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อค้นหาสารเคมีตกค้างในเลือด เมื่อวันที่ 24 กุมภาพัน 2563
…..3. แจ้งงบประมาณอาหารกลางวันนักเรียน
โดยเปรียบเทียบโรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
– โรงเรียนรััฐบาล นักเรียนได้รับงบประมาณอาหารกลางวันเฉพาะระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คนละ 20 บาท/วัน
– โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นักเรียนได้รับงบประมาณอาหารกลางวัน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คนละ 30 บาท/วัน (ทุกคน)
…..4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และปัญหาเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ของผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งรับทราบปัญหาจากผู้ประกอบการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนรร.แม่อาย ซึ่งเป็นเด็กมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 เด็กส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยรุ่นมีความต้องการอาหารค่อนข้างสูงกว่าเด็กประถมศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *