กองทุน 10 บาท พิจารณาคำขอ ลงพื้นที่ดูสภาพจริง สัมภาษณ์ ผู้แทนองค์กร ที่ขอรับทุน ประเภท ทุนบุคคลากร

…..วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
……คณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินหรือทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์ ติดตาม และประเมินผลการใช้ประโยชน์จากเงินกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ในโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท) ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563
……คณะกรรมการได้ตรวจสอบ พิจารณาคำขอ โรงเรียนที่ขอรับทุน ประเภท ทุนบุคคลากร (สำหรับโรงเรียนที่ต้องการงบประมาณจ้างเหมาครูสอนพิเศษเอง เช่น ครูสอนทวิภาษา , ครูสอนคอมพิวเตอร์ หรือ ค่าวิทยากร ที่นอกเหนือจากการเรียนปกติ) ณ ห้องศูนย์ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสนอรายชื่อโรงเรียนที่สมควรได้รับทุน ตามกรอบเงินทุนที่ได้รับ ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *