อบจ.เชียงใหม่ อบรมเกษตรกรนำร่องเกษตรอินทรีย์สู่อาหารนักเรียนและะชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

…..องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาวะของนักเรียนและสังคมโดยรวม จึงมีการศึกษาข้อมูลทางสุขภาพพบว่าเกิดผล กระทบจากการบริโภคอาหารที่มีสารเคมีปนเปื้อนและมีวิถีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยง อยู่ในระบบเกษตรไม่ปลอดภัยจากสารพิษ จึงได้จัดทำ “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นำร่องเกษตรอินทรีย์สู่อาหารนักเรียนและะชุมชนจังหวัดเขียงใหม่” จำนวน 5 รุ่น รุ่นที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม,แปลงเกษตรกาดม่วนใจ๋
🥦🌱🌾🌳โดยในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมในวันที่สอง คือ การรับฟังการบรรยายและการลงมือปฏิบัติในสถานที่จริง ณ แปลงเกษตรกาดม่วนใจ๋ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
…..การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อ ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการทำเกษตรอินทรีย์สู่วิถีพื้นบ้านที่คำนึงถึงความสมดุลของสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งต้องการปรับเปลี่ยนวิถีสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและการงานอาชีพในชุมชน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และชุมชนในพื้นที่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *